office@satimpex.ro

0746 166 968

Construcţia structurii poate avea diferite forme în plan, iar în secţiune este alcătuită dintr-un arc semicircular rezemat la cota 0,00 m pe fundații din beton armat.

Structura de rezistenţă a acoperişului este compusă din arce din lemn lamelat încleiat, prinse articulat de fundații din beton armat, pane de acoperiş din lemn lamelat încleiat şi contravântuiri metalice. Articulaţiile arcelor din lemn lamelat încleiat şi sistemul de contravântuire din planul acoperişului se confecţionează din piese metalice fixate cu şuruburi.

Arcele din lemn încleiat se realizează din mai multe bucăti pentru a nu se depăşi gabaritul de transport, îmbinarea lor făcându-se pe şantier la locul montajului. Prinderea între ele se face cu o placă metalică introdusă în interiorul arcului de lemn, jumătate într-un capăt al piesei şi jumătate în celălalt capăt al piesei cu care se îmbină. Îmbinarea între arcul de lemn şi placa metalică se face cu suruburi grupa 8.8.

Legătura între arcele de lemn şi fundatiile din beton armat se face printr-o piesă metalică ce se fixează de arc cu suruburi şi de fundatie prin intermediul unor buloane de ancorare ce se vor fixa în beton la turnarea fundatiei.

Prinderea panelor de lemn de arce se face prin intermediul unor papuci metalici. Îmbinarea între papuc şi arc se realizează cu şuruburi iar îmbinarea între pană şi papuc cu cuie speciale pentru lemn care au o rezistenţă îmbunătăţită la smulgere şi forfecare.

Contravântuirea structurii se realizează prin tiranţi metalici prevăzuţi cu întinzătoare pentru tensionare, fixarea acestora de structură făcându-se prin intermediul unor urechi sudate de papuci de legătură dintre panele de lemn şi arce. Îmbinarea între tirant şi urechea papucului se face cu şuruburi.

Protecţia la coroziune a elementelor metalice se va realiza prin zincare în conformitate cu normativul GP 035-98: Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare (urmărire, intervenţii) privind protecţia împotriva   coroziunii a construcţiilor din oţel.

Elementele principale şi secundare din lemn lamelat încleiat se vor produce conform SR EN 386 – Lemn lamelat încleiat: condiţii de performanţă şi cerinţe minime la fabricaţie, şi SR EN 14080 – Structuri de lemn lamelat încleiat: cerinţe.

Îmbinarea cherestelei pentru realizarea elementelor din lemn lamelat încleiat va fi de tip “finger joint” conform SR EN 385 – Îmbinări cu dinţi multipli , în lemn de construcţie. Lipirea lamelelor rezultate din îmbinarea cherestelei se face prin utilizarea de adezivi omologaţi.

Elementele din lemn lamelat încleiat vor avea clasa de rezistenţă GL 24h conform SR EN 1194 – Structuri de lemn, Lemn lamelat încleiat, Clase de rezistenţă şi determinarea valorilor caracteristice.

Dimensionarea structurii de lemn se va face conform SR EN 1995-1-1 – Proiectarea structurilor din lemn astfel încât să respecte toate normele în vigoare.

Protecţia elementelor din lemn lamelat încleiat se va face prin aplicarea de impregnanţi, ignifuganţi.

Învelitoarea poate fi realizata din PVC cât și din panouri Sandwich din table izolate cu vată minerală.

Contactați-ne!